Fondile laekuvate toetuse taotluste ja fondi üldisemate arengusuundade üle otsustab nõukogu, kuhu kuuluvad onkoloogid dr Peeter Padrik, dr Hele Everaus, dr Kadri Putnik, dr Edward Laane ja dr Kristiina Ojamaa. Samuti Rita Rätsepp, Janek Mäggi ja Erik Sakkov. 

Peeter Padrik
Peeter Padrik on onkoloog, meditsiiniteaduste doktor, Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuse direktor ja hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja. Peeter on ka Eesti Onkoteraapia Ühingu juhatuse liige ja  rahvusvaheliste erialaühenduste European Society for Medical Oncology ja American Society for Clinical Oncology liige.“

 

"Olen oma arstikarjääri jooksul pidanud tegema palju taotlusi haigekassale, et uued ravimid muutuksid Eesti patsientidele kättesaadavaks. Paljusid neid taotlusi on saatnud edu ja uued ravimid on aidanud sadu inimesi.

Mitmeid taotlusi pole aga rahuldatud. Uued ravimid on paraku järjest kallimad, nendest tulenevad kasud sageli ka piiratud või mõjuvad nad positiivselt vaid väikesele hulgale patsientidele, mistõttu ei leia piisavalt põhjendust nende rahastamiseks. Ometi patsiendid oma väga tõsiste haigustega neid ravimeid vajavad, sest nende abil on võimalik elupäevi pikendada.

Vähiravifond "Kingitud elu" on tema asutajate ja kõikide toetajate poolt väga tänuväärt initsiatiiv, et vähihaiged saaksid neile hädavajaliku ravi. Ma ei näinud mingit põhjust ega võimalust fondi juures mitte kaasa lüüa," ütleb Peeter. 


Hele Everaus
Hele Everaus on onkoloog, hematoloogia-onkoloogia emeriitprofessor (Tartu Ülikool), Tartu Ülikooli Kliinikumi konsultantarst ning hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja. Ta on luuüdi (vereloome tüvirakkude) siirdamise käivitja Eestis ja Baltikumis. 

"Olen alates 1991 aastast, kui Eesti sai iseseisvuse, püüdnud seista hematoloogiliste ja onkoloogiliste haigete ravivõimaluste kindlustamise eest. Alguses praktiliselt puudus isegi kõige esmasemate ravimite kättesaadavus.

Olukord on väga oluliselt paranenud, kuid ravivõimalused paranevad kogu aeg. Seega on tegemist protsessiga, milles tervishoiupoliitika kujundajatelt ja rahastajatelt oodatakse paindlikkust ja kiiret tegutsemist haigete huvides.

Usun, et fondi tegevus aitab uute ja efektiivsete ravimite kättesaadavuse vajalikkust tõendada ja individuaalsetel juhtudel mitte kaotada aega, kuni vajaliku ravimi rahastamine avaneb, vaid aidata haigeid kohe. Just õige aeg ravimiseks on otsustava tähendusega," ütleb Hele.


Kristiina Ojamaa
Kristiina Ojamaa on onkoloog. Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiaakeskuse juhataja.
Kadri Putnik
Kadri Putnik on onkoloog. Alates 2011 aastast Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia ja hematoloogia kliiniku keemiaraviarst.

Tema põhifookuses on nahakasvajad ning luu- ja pehmekoeliste sarkoomide ravi.

2012. aastast nimetatud töögrupi juhataja. Eesti Onkoloogide Seltsi juhatuse esinaine alates sügisest 2013.

"Loodan, et antud heategevuslik fond annab lootust ja lisapäevi neile, kel seda hädasti vaja. Kogu maailmas on säärastest fondidest abi just nn erandlikele juhtudele," ütleb Kadri.


Edward Laane
Edward Laane
on oknoloog, Tartu Ülikooli hematoloogia eriala dotsent. 

„Vähk on arenenud maades, kuhu kuulub ka Eesti, sageduselt teine suurim surmapõhjus peale südamehaigusi. Öeldakse, et tänapäeval võib iga 2-3 inimene saada oma elu jooksul vähi. Samas on tänu uuematele ravimitele vähiga patsientidel võimalus elada kauem.

Mind motiveeris vähiravifondi „Kingitud Elu“ meeskonnaga liituma fondi heal tasemel juhtimine ja see, et fondi tegevus läheb meie inimestele südamesse. Eestis on paraku juurdepääs uuematele ravimitele piiratud ja kahjuks ka hilinenud. Suhteline olukord aasta-aastalt halveneb. Seega on Fondi olemasolu vähiga võitlevatele haigetele väga oluline, võib-olla isegi ainuke reaalne õlekõrs, mis annab võimaluse elada kauem. Iga võidetud elupäev on hinnatud.

Ameerikas on heaks tavaks, et 10% oma sissetulekutest annetatakse heategevuseks. Kuigi Eestis on maksukoormus kõrge, on meie inimesed ja ettevõtted aasta-aastalt enam panustanud vähiravifondi toetamisse, pakkudes oma abistava käe abivajajatele. Loodan, et minu töö fondi nõukogus aitab kaasa vähiravi probleemi teadvustamisele ühiskonnas laiemalt ja et saabuks selgus põhimõtetes, mille alusel Eestis vähiravi rahastatakse. Kõige olulisemaks pean siiski mulle antud võimalust aidata kaasa fondil pakkuda patsientidele kaasaegset ravi, mis annab lootuse ja võimaluse pikemale elule," ütleb Edward. 


Rita Rätsepp
Rita Rätsepp on lõpetanud 1980. aastal konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana ja töötab sellel erialal tänaseni.

Aastatel 2001-2008 õppis ta Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Ta on läbinud Audentese Ülikooli magistriõppe nõustamispsühholoogias ning omandanud sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraadi Akadeemiast Nord.

Ta on töötanud psühholoogina Rocca al Mare koolis ning oma firmas Counseling OÜ.

"Olen, nii enda perekonnas kui tööalaselt, vähihaigusega palju kokku puutunud. Tean, kui oluline on igasugune tugi. Mul on hea meel, kui saan läbi selle fondi aidata kaasa ühe mure vähendamisele," ütleb Rita.


Janek Mäggi
Janek Mäggi on suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja, omanik ja tegevjuht. Ta on Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees.

"Mind nakatas Toivo soov aidata mitte ainult iseennast, vaid ka neid, kes on samasuguses raskes olukorras. Kingitud elu on juba teine heategevusfond Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kõrval, millega ma seotud olen. Tahan elada Eestis ning seda maad iga päev natukene paremaks muuta. Anda oma pisikese panuse, et kogu ühiskond oleks hoolivam ja tervem.

Tahan ühiskonna ravimise kõrvalnähuna ravida haigeid ning haigete ravimise kõrvalnähuna ravida ühiskonda. Et me armastaksime üksteist. Rohkem. Palavamalt. Ausamalt," ütleb Janek.


Erik Sakkov
Erik Sakkov on ettevõtja ja Belgia aukonsul Eestis. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel firmades Tallinna Sadam, NT Marine, Tallinna Lennujaam ja Nordic Aviation Group. 

„Olen fondi tegemisi alati jälginud sümpaatia ja poolehoiuga. Inimesed, kes nii pühendunult teisi inimesi aitavad, saavad esile kutsuda ainult häid emotsioone ja soovi kaasa lüüa," ütleb Erik.